Sweet Harvest is an organic gardening co-operative created by four friends in Kalken, Belgium. We meet regularly to coordinate our gardening efforts and share our harvests.

Sweet Harvest is een bioligsch tuiniereen coöperatieve opgericht door vier vrienden in Kalken, België. We komen regelmatig bijeen om onze tuin inspanningen te coördineren en onze oogsten te delen.

Over Ons

Sweet Harvest's missie:  samenwerken, doen wat we graag doen, op een eenvoudige en rustige manier! ... zodat we gezond kunnen eten ... 


Sweet Harvest's mission:
 working together, doing what we love to do, in a simple and quiet way! ... so we can eat healthy ... 

This page is being gardened .. please be patient with us.
Deze pagina wordt getuinierd .. bedankt voor uw geduld.

GARDENERS:

Eva

Jovita is an American married to a German living in Kalken. Her love for gardening was inherited from her dad who maintained three gardens in separate locations while she was growing up. Her garden is also home to two cats and a busy border collie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...